DRAMA Kursu

DRAMA KURSUMUZ

Dramanın Faydaları

Çocuğun kendini tanıması ve grup içerisinde kendini doğru ifade edebilmesini sağlar.

Her bireyin benzer ve farklı yönleri olduğunu fark etmesini sağlar ve bireysel farklılıklara saygı duymasını sağlar.

Duygusal, sosyal ve bilişsel yönden bireysel farklılıkları olan grup arkadaşları ile uyum içinde hareket etme becerisini geliştirir.

Yeni ortam ve durumlar karşısında uyum sağlama becerisini geliştirir.

Kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilir.

Kendi içindeki sağduyu ve yaratıcılığı keşfeder.

Olaylara farklı bakar, farklı yönlerini görür, karşılaştığı yeni fikir ve durumlara uyum göstererek kendi düşüncelerini rahatça ortaya koyar.

Drama çalışmalarında, üretme ve paylaşma sürecine katılır, grup içi hareketlerinin desteklenmesi ve onaylanmasıyla, kendine olan güveninin arttığını fark eder.

Duygularını, oyunlar ve doğaçlamalar yoluyla ortaya koyma imkanı bulur.

Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakabilme hassasiyetini geliştirerek, empati duygusunu güçlendirir.

Drama nedir?

5 yaştan 15 yaşa kadar çocuklara verilen tiyatro eğitimidir drama.

Drama sözcüğünün kökeni “yapmak” ya da “uğraşmak” anlamına gelir. Drama, insanın yaşamı boyunca süren bir eylemdir. Drama, yaşama sanatıdır. 

Çocuklarda tiyatronun ilkel biçimi çok erken yaşta başlar: önce yansılama, sonra da deney ile sürdürülen bu ilkel tiyatro biçimi, önce hareket’i sonra konuşmayı kullanır. 1 yaşından sonra çocukta oyun oynama yönelimi izlenir. Bu oyun oynama giderek çeşitli biçimlerde kişisel yansılamalara dönüşür. Oyun çocuğun zihinsel gelişiminde olduğu gibi kişilik gelişiminde de en önemli etkenlerden biridir. Çocuğun en temel gereksinimi sevgidir. İkinci önemli gereksinimi ise oyundur. Sevgisiz büyüyen bir çocuk gibi oyunsuz büyüyen bir çocuk da ruhsal bakımdan sağlıklı yetişemez.

Drama oyunları çocuğun yaratma ortamıdır. Orada kendini herkesten güçlü ve becerikli bulur. Bindiği bir değnek, değnek değil onun atıdır. Elindeki uçak materyali onu dünyanın her köşesine götüren bir uçak olabilir.

Okulumuzda drama eğitimi 8 ay sürmektedir. Bunun 6 ayı eğitim son 2 ayı ise prova döneminden oluşmaktadır. Derslere devamlılık gösteren ve eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz ile bir tiyatro oyunu çıkarıp sahnemizde sergiledikten sonra bir üst kura geçmeye hak kazanırlar.

 


DETAYLI BİLGİ İÇİN, BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN... »